Třídy

Máme dvě třídy ( I. kytičkouvou, II. motýlkovou ), třídy jsou rozdělené dle věku dětí.

Obě třídy a jejich učitelky spolu úzce spolupracují při plánování, výběru a náplni témat, činností i nadstandartních aktivit.

Motýlková třída - děti ve věku 3 - 4 let

Třídní učitelky:

Karolína Smutná

Bc. Silvie Hrnčířová

 

Kytičková třída - děti ve věku 4 -  6 let

Třídní učitelky:

Irena Deáková

Anna Kosová, pedagog + asistent pedagoga

 

Vedoucí učitelka MŠ:

Irena Deáková