Školní jídelna

Provoz školní jídelny:

6.15 hod. - 14.30 hod.

 

Vedoucí stravování:

Kateřina Belháčová

tel: 515 230 628

 

Objednání a přihlášení obědů:

Podrobnosti a návody najdete na www.strava.cz. Uživatelské jméno a heslo si vyžádejte u vedoucí jídelny osobně.

Odhlašuje se nejpozději den předem do 12.00 hodin.

V případě nemoci nebo nepřítomnosti dítěte v MŠ si  oběd vyzvedněte a to v čase od 10.30hod. do 11.00hod. 

Další dny již nemáte na oběd nárok - pouze v jeho plné ceně 55Kč,-

Po nemoci musíte dítě opět den předem nahlásit.

Platba stravného:

Platba stravného je prováděna vždy inkasem z Vašeho účtu k 15. dni v měsíci zpětně ( např.  strava za září bude stržena v říjnu).

Ve vaší bance si vyřiďte souhlas s inkasem ve prospěch účtu školní jídelny. Potvrzení přineste vedoucí stravování.

Č.účtu: 4211062066/6800

Výši limitu inkasa si nastavte na 1.800Kč,-

Pokud platba neproběhne, jste povinni uhradit částku  u vedoucí jídelny hotově následující den. Pokud nebude částka uhrazena, nebude mít Vaše dítě nárok na oběd.

Cena stravného:

Děti 3-6leté:

dopolední svačinka  ........... 9Kč,-

oběd     ............................ 19Kč,-

odpolední svačinka  ............7Kč,-

celkem ............................ 35Kč,-

Děti 7leté:

celkem ............................. 38Kč,-

 

- cena stravného pro cizí strávníky.....55Kč,-

- důchodci nad 70 let ......35Kč,-