Platby v MŠ

200,- Kč - měsíční školné.

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozeni. 

Školné musí být uhrazeno nejpozději do 15. dne v daném měsíci a to bezhotovostně převodem na účet č.ú. 4211062007/6800

 Do kolonky " zpráva pro příjemce" v příkazu k úhradě napište - jméno dítěte

                   - zařízení, které dítě navštěvuje ( MŠ Dyjákovičky, MŠ Vrbovec...)

Na třídní schůzce dne 13. 9. 2017 byly odsouhlaseny tyto poplatky:

400,- Kč - rodičovský příspěvek ( tato částka je používaná na hračky, doplňky do MŠ, mikulášská nadílka, vánoční nadílka, apod...)

600,- Kč - jednorázová záloha na akce v MŠ ( dítěti se strhávají z jeho "účtu" jednotlivé částky za absolvované představení či akce. Pokud částku za školní rok nevyčerpá, zůstatek se převádí a  následující rok doplácí jen daný doplatek ).