O nás

Naše mateřská škola byla postavena pro děti z okolních vesnic s kapacitou tří tříd. Slavnostní zahájení proběhlo 1. září 1985. Protože však počet narozených dětí v posledních letech klesal, postupně se mateřská škola stala školou dvoutřídní. Současná kapacita je cca 50 dětí.

Mateřská škola nabízí příjemné, klidné, rodinné prostředí. Děti jsou vedeny více k samostatnosti, ale zároveň ke skupinovému řešení úkolů. Učí se vzájemné spolupráci, ohleduplnosti.

S dětmi pracujeme v moderním prostředí. Všestranně rozvíjíme jejich osobnost.