Základní informace pro rodiče

 

Provoz v MŠ:

Od 6.30 do 16.00 hodin

V době prázdnin: Od 6.30 do 15.30 hodin

 

Příchod do MŠ:

Příchod do MŠ je vždy do 8.00 hodin.

Respektujte prosím časy příchodů a odchodů v MŠ.

Jejich nerespektováním dochází k narušování  režimu dne a přímé pedagogické činnosti s dětmi.

 

Co dítě potřebuje do školky?

- převlečení do třídy (zástěrka, tepláky, bačkorky….)

- převlečení na pobyt venku (náhradní obuv, tepláky….)

- pyžamko

- staré triko, zástěrka popř. košile na výtvarnou výchovu (pokud rodiče chtějí – není povinné)

- náhradní spodní prádlo (pro případ nehody)

Upozorňujeme rodiče, že za znečištěný oděv vašich dětí nezodpovídají učitelky MŠ.

 

Nepřítomnost dítěte:

- ohlaste přítomné učitelce nebo předem napište do sešitu v šatně

- dítě můžete omluvit také telofonicky na tel. čísle 731 408 067

 

Kontakty na logopedické ambulance:

Mgr. Krafková 515 220 447, Rudoleckého 3, Znojmo

Mgr. Ševčíková 515 243 964, Dolní Česká 1, Znojmo