Co by mělo umět dítě před nástupem do ZŠ

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy

 

- správně vyslovovat všechny hlásky
- vyřídit jednoduchý vzkaz
- vydržet nad zadaným úkolem a pracovat alespoň čtvrt hodiny a práci
  dokončit
- orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
-  recitovat básničku, zpívat písničku
-  vědět jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí, znát dny v týdnu
-  hrát jednoduché hry
-  počítat po jedné do deseti
-  držet správně tužku, netlačit, kreslit, aby tužka lehce klouzala po papíru
-  umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřesahovat
-  vystřihovat jednoduché tvary
-  samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
-  dodržovat hygienu, jíst příborem
-  umět pozdravit, poprosit, poděkovat